Rödebyliberalen

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Utebliven samverkan ifrån skolan med EU-projektet som bedrivs Sälleryd – Skrävle.

LandsbygdenSkapad av Stefan Lundin tor, september 29, 2011 08:19:07

Boende i Sälleryd o Skrävle har under en tre års period jobbat med ett EU-projekt för att stärka bygden och dess utveckling. Den ekonomiska satsningen ifrån Leader och Länsstyrelsen var på ca 1,5 miljoner kronor och satsningen ifrån bygden var tid. Minst 5000-6000 ideella timmar har satsats under perioden för att hjälpa till att kunna ha landsbygden i Karlskrona kommun levande. Man jobbar med näringslivsfrågor, boendefrågor samt att göra Sälleryd – Skrävle attraktivt för besökare.

I projekt som har stöd ifrån EU får det inte ingå åtagande som kommunen har ansvar för. I Sälleryd – Skrävles fall gäller det barnomsorg, förskolan och skolan. Skolan har av hävd alltid gett Intresseföreningen möjlighet att vid vissa tillfällen använda sig av skolans fastighet.

Alla som har eller haft någon form av åtagande inom politiken och på tjänstemanna nivå måste har haft vetskap om att detta EU projekt pågick.

Men vad har BUN och skolan gjort för att profilera och presentera sin vision för landsbygdsskolorna i samband med detta EU projekt? Ingenting!!!

Vilka visioner har man vad gäller landsbygdsskolorna förutom att man vill lägga ner dessa. Vore det inte bättre att man titta på hur man ska kunna hantera och profilera landsbygdsskolorna på att annat sätt och ta vara på den lokala förankringen som finns på landsbygden.

BUN har vid ett tidigare nämndmöte tagit ett beslut att förskolor som har en eller två avdelningar skall läggas ner och dessa barn ska transporteras till en anläggning ett par mil längre bort. Det är första steget till att lägga ner skolan i Skrävle helt och hållet!

Barn o Ungdomsnämndens ordförande har i sin motivering till nerläggning av förskolan i Skrävle sagt att presenteras bara pengar så behövs inte förskolan läggas ner. Det är att göra det lätt för sig! Jag har haft samtal med Jan Olof Pettersson om hur man ska kunna lösa frågan med skolorna på landsbygden. Då kommer beskedet ifrån honom att det får jag tala med rektorerna om! Borde inte politiken ha i uppdrag att ta fram visioner om hur man vill att landsbygden skall kunna leva och utvecklas.

Barn o Ungdomsnämndens verksamhet kan inte ensidigt bara se till sitt eget stuprör. Vi som jobbar, ha verksamhet och finns som boende på landsbygden ställer krav på att Barn o Ungdomsnämnden ser till helheten för Landsbygdsfrågorna.

Jag har fått ett politiskt uppdrag ifrån väljarna att vara medlem i Folkpartiets fullmäktigegrupp och detta bygger till stor del av att ta vara på landsbygdsfrågorna.

Jag har också ett uppdrag som ordförande i Kommunbygderådet Karlskrona, en lokalavdelning till ”HELA SVERIGE SKALL LEVA”. Som ordförande erbjuder jag Kommunbygderådets tjänster att tillsammans med andra landsbygdsorganisationer t.ex. LRF bilda en grupp som tillsammans informerar förvaltningen om vikten av att se helheten för att inte flera sådana här ensidiga beslut görs fler gånger.

Så innan några funderingar eller beslut fattas ifrån förvaltningen och nämnden om att förändra förutsättningarna för att Landsbygden i Karlskrona skall leva vidare, skall landsbygdsorganisationer ha möjlighet att visa vikten av att skolan finns kvar och utvecklas på Landsbygden.

Mitt krav är att beslutet om att lägga ner förskolor på landsbygden rivs upp och att intresse- samhällsföreningar få inflyttade på frågor som så påtagligt påverkar deras levnadsvi

  • Kommentarer(0)//liberalen.torpkultur.se/#post31