Rödebyliberalen

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Flaggspel

TurismSkapad av Stefan Lundin lör, juli 14, 2012 22:59:47

I förra veckan arbetade jag med att för Landsbygdsriksdagens räkning hissa ett antal flaggor i Karlskrona för att marknadsföra detta evenemang.

Hela Sverige Skall Leva och Blekinge Leader har bjudit in 1100- 1200 landsbygdsutvecklare från hela Sverige och ett hundratal utländska deltagare som jobbar med landsbygdsutvecklingsfrågor i sina hemländer.

Jag har bl.a. uppdraget att i Karlskrona kommun hänga upp 5 st flaggor för att marknadsföra detta event. Till min stora förvåning kunde jag endast finna en flaggstång där det möjligen skulle kunna gå att hänga upp en flagga för att marknadsföra vad som händer i vår kommun. Denna flaggstång skall enligt uppgifter ifrån tekniska förvaltningen stå på Klaipedaplatsen.

Vid mina besök i Ronnebyområdet så har man där ett antal flaggstänger som är placerade i anslutning till infarterna till Ronneby centrum (City). Här har vårt projekt fått möjlighet att hänga upp våra flaggor med information om Landsbygdsriksdagen 6 – 9 september 2012.

Nu står jag inför frågeställningen? Skall jag lämna in ett medborgareförslag eller skall jag lämna in en motion till fullmäktige att jag vill följande.

Jag vill att vi skall välkomna våra besökare till Karlskrona med flaggspel och en attraktiv infart till vårt ”City”. I anslutning till våra infarter så finns det stora möjligheter att sätta upp ett antal flaggstänger på tre – fyra olika platser där flaggning med Karlskronas flagga (för vi har väl en flagg?) och där arrangerade organisationer av olika event kan hänga upp sina flaggor för att marknadsföra sig.

När man sedan åker på vår infartsled mot centrum så finns det mycket i övrigt att önska.

Med denna insändare så hoppas jag att ansvariga bolag och förvaltningar själva samverkar för att genomföra mitt förslag om ett bättre välkomnande för våra turister. Då behöver vi inte belasta förvaltningarna med att behandla ett medborgarförslag eller någon motion.

Vi behöver mer än solligan.

Stefan Lundin

Fullmäktigeledamot

Torpkultur.se

Rödeby

  • Kommentarer(0)//liberalen.torpkultur.se/#post34