Rödebyliberalen

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Flisberget på Bubbetorp med sopor.

RödebySkapad av Stefan Lundin lör, oktober 13, 2012 10:54:37

Flisberget på Bubbetorp med sopor.
När detaljplanen för utbyggnad av Bubbetorp avfallsstation skulle tas så hade Miljö o Byggnadsnämnden en föredragning på Rödebyskolan.
Vid denna fördragning visade jag med ett antal bilder på hur dålig skötseln var av avfallsstationen. Sopor av olika slag förorenade området och omgivningarna. Bäcken som har avrinning i Silletorpsån var överfull med sopor. Effekten av detta var en mycket stor översvämning med lakvatten ifrån området. Jag påvisade också att den lakvattendam som finns mellan Allatorpsvägen och sopstationen hade läckage ur dammen.
Bild tagen 2009-11-16.


Fredagen 12 oktober 2012 blir Räddningstjänsten kallade till Bubbetorp avfallsstation för att släcka en brand som uppstått i en av högarna som enligt uppgift innehålla flis som jag förmodar skall eldas i fjärvärmeverket.
Sydöstran presenterar en bild som beskriver släckningsarbetet där olika maskiner gräver sig in för att komma åt eldhärden.
Affärsverken har av Länsstyrelsen fått tillstånd till att elda flis och sopor i den nu byggda anläggningen.
Dock har Karlskrona Fullmäktige inte givet tillstånd till att elda sopor i denna anläggning.
Om vi analyserar bilden ifrån Sydöstran så är det i en hög som innehåller flis och sopor som branden har uppkommit.
Hur tänker Affärsverken sortera denna hög innan man matar in flisen i sin anläggning?
Eller är det så att Affärsverken har kringgått fullmäktiges beslut genom att blanda flis och sopor och kanske har en ny beteckning på innehållet? ”Sopflis” eller ”Flissopor”?
Hur kan vi lita på vårt Affärsbolag om man inte följer regler och beslut som är tagna?
Rödeby 2012-10-13.
Stefan Lundin
”Lokal kraft gör skillnad”.
Rödeby

  • Kommentarer(0)//liberalen.torpkultur.se/#post37