Rödebyliberalen

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Stationsvägen Rödeby

FolkpartietSkapad av Stefan Lundin sön, oktober 21, 2012 18:10:42

Motion om att öka trafiksäkerheten på Stationsvägen Rödeby.


Karlskrona kommun Tekniska nämnden har ansvar för att upprätthålla standarden samt garantera att trafiksäkerheten längs Stationsvägen håller en hög standard.

Idag finns ett avsnitt mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen på Stationsvägen som har en mycket dålig standard vad det gäller trafiksäkerheten för cykel och gångtrafikanter.

GC-väg längs detta avsnitt har varit föremål för projekteringsuppdrag tidigare. Dock har detta stoppats av att tidigare fastighetsägare inte varit villiga att låta kommunen ta i anspråk en del av tomten. Nu har fastigheten fått ny ägare och då menar jag att förvaltningen skall ta ny kontakt och lösa ev. frågeställningar ang. tomtinlösen. Att denna GC-väg får en framskjuten prioritering är av största vikt, här cyklar och går barnen på sin väg till och från bl.a. skolan. Vägen trafikeras av länstrafiken med 8 bussturer per timme och detta göra att det är en mycket osäker trafikmiljö.

Kommunal tjänsteman har tagit fram projektunderlag för att bygga ut GC-väg mellan den aktuella sträckan som skulle minska olycksrisken för våra ungdomar som cyklar och promenerar för att ta sig till skolan i Rödeby centrum.

Jag yrkar
--att fullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att anslår investeringsmedel så att förslag enligt ovan kan verkställas.


Rödeby 2012-10-14
Stefan Lundin
Fullmäktigeledamot
Folkpartiet Karlskrona

  • Kommentarer(0)//liberalen.torpkultur.se/#post38