Rödebyliberalen

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Belysning längs Mörtövägen Rödeby.

FolkpartietSkapad av Stefan Lundin sön, oktober 21, 2012 18:15:12

Motion angående belysning längs Mörtövägen Rödeby.

Mörtövägen ingår i det centrala vägnätet i Rödebysamhälle. Befintlig belysning finns ifrån E 28:an fram till korsningen med Stationsvägen, samt ca 150 meter mot Hökamåla och Mörtön. Därefter finns ingen belysning förutom den belysning som fastighetsägarna har runt sina fastigheter.

Sträckan mellan där belysningen upphör och upp till den by bebyggelse runt gamla Hökamåla skola har 35 -40 fastigheter. De berörs av att trafiksäkerheten för cyklister och gångtrafikanter samt skolbarnen inte är tillfredställande.

Ett antal nybyggnationer och renoveringar av fastigheter har på de senaste åren skett med nyinflyttning av barnfamiljer. Skolbussen trafikerar upp till Hökamåla med fyra till fem olika stopp för upphämtning och avlämning av skolbarn som bor i området.

Mörtövägen ingår i en populär promenadslinga för Rödeby hushållens motions aktiviter. Mörtsjöåsen som är ett utflyktsmål för många natur och friluftsintresserade personer har under hela året besökare. Speciellt under den mörka årstiden blir då inte trafiksäkerheten längs Mörtövägen acceptabel.

Jag vill:

att fullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera och verkställa att trafiksäkerhet med belysning längs Mörtövägen etableras.

Rödeby 2012-10-16

Stefan Lundin

Fullmäktigeledamot

Folkpartiet Karlskrona

  • Kommentarer(2)//liberalen.torpkultur.se/#post39