Rödebyliberalen

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Ny väg till Åvallen

RödebySkapad av Stefan Lundin mån, november 04, 2013 16:17:21

Rödeby IF har nu en arbetsgrupp som jobbar för att man skall
kunna anlägga en fotbollsplan med konstgräs.

Hela detta projekt kommer att stärka idrottsföreningens fortsatta verksamhetsutveckling. Rödeby AIF har en mycket stor ungdomsverksamhet som är i behov av en modern träningsanläggning.

Kan man tidiga lägga möjligheten att träna på Åvallen som kommer trycket på Rödeby idrottshall att minska. Där är omöjligt att idag tillfredsställa att alla som vill in i anläggningen har möjlighet till detta.

Det kommer också att stärka landsbygdsutvecklingen runt Rödeby.

Inom idrottsföreningen så har det talats om att finna en ny lösning för de bilburna besökarna. Det har kommit förslag om att låta en del av trafiken slussa ut över Madvägen.

Det är inget Rödeby Vägförening kommer att godkänna.

Gästande lag som anländer med buss har ingen möjlighet idag att ta sig ner på Idrottsvägen med sina nya moderna bussar. Vi behöver finna en ny lösning på infrastrukturen med anslutningsväg till idrottsplatsen.

Mitt förslag är att en ny väg anläggs med ut- och infart mot Tippvägen.

Två saker kommer vi att uppnå med detta.

Det första är att belastningen på Idrottsstigen och Idrottsvägen minskar.

Andra fördelen med att anlägga denna väg är att den kan ses som ett första steg till cykelväg mot Rosenholm.

Nuvarande Allatorpsvägen är inte alls cykelvänlig. Vi har mycket idrottsintresserade ifrån Rödeby som besöker Rosenholms anläggning. Det finns redan lämpliga vägar för cykling inom Rosenholmsområdet.
  • Kommentarer(0)//liberalen.torpkultur.se/#post44