Rödebyliberalen

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Gångbana längs Stationsvägen Rödeby

RödebySkapad av Stefan Lundin tis, december 10, 2013 11:45:05

Karlskrona Fullmäktige fattade beslut om budgeten för kommun ekonomi framöver.

I denna budget finns en post avsatt för att möjliggöra en anläggning av en gångbana längs en del av Stationsvägen i Rödeby.

Tekniska förvaltningen har behandlat min motion på ett positivt sätt genom att stödja denna motion.

Tekniska nämndens yttrande över min motion:

”På Stationsvägen i Rödeby, en huvudgata i sydöstra delen av samhället, saknas separering mellan gående, cyklister och motorfordon på en sträcka av 200 meter mellan korsningarna med Ekegårdsvägen och Trastvägen.

Stefan Lundin (FP) har lämnat en motion om att det bör byggas en gång-och cykelväg på den sträcka som idag saknar separering. Även skrivelser och önskemål om detta har inkommit från Rödeby vägförening samt från boende längs vägen.

Tekniska förvaltningen föreslår därför att Stationsvägen på sträckan mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen kompletteras med gångbana till en kostnad av 500 000 kronor.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att Stationsvägen mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen byggs ut med gångbana, samt

2. att kostnaden på 500 000 kronor tas med i budgeten för 2014.”

Det är väldigt viktigt att vi på landsbygden strider för våra frågor!

Vi har fler frågor hos oss som vi vill att Karlskrona kommun skall satsa resurser på.

Det är inte bara Trossö som skall ha våra gemensamma ekonomiska tillgångar.

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.